Terug naar het overzicht

Ready-to-build traject voor een grootschalig batterijsysteem gekoppeld op een zonnepark of windpark via cable pooling

 

Introductie

Een asset owner van een zonnepark of windpark wil graag de mogelijkheden onderzoeken om een batterijsysteem met een vermogen van circa 20MW-30MW  te koppelen op een bestaande asset. Enerzien is tot op heden betrokken (geweest) bij circa 10 projecten waarbij wij haalbaarheid, basisontwerp, inkoop, engineering en projectmanagement hebben uitgevoerd.

Aanpak

Via een haalbaarheidsstudie en functioneel ontwerp bepaald Enerzien voor meerdere asset owners de haalbaarheid en meest kansrijke ontwerp.

De optimale grootte van het batterijsysteem is voornamelijk afhankelijk van de ‘vrije ruimte’ op de aansluiting en de technische capaciteit van de aansluiting. Een batterij-systeem tussen de 1-40MW kan in de regel technisch gekoppeld worden op een zonnepark of windpark.

Er zijn in het algemeen 2 ontwerp-opties:

  1. Kleine batterij: een klein batterijsysteem kan worden aangesloten binnen bestaande ATO en LDN en zal sec op de onbalansmarkt worden ingezet. Zeker bij een windpark is voldoende opwek beschikbaar om zonder LDN een businesscase te hebben
  2. Grote batterij: voor een groot batterijsysteem is verhoging LDN binnen de bestaande ATO nodig. Het 600-uurs tarief of een CBC is kansrijk voor een lager nettarief. Multi-market inzet op voornamelijk de onbalansmarkt, FCR-markt en aFRR (gepooled).

Haalbaarheidstraject en voorbereiding

We bepalen eerst de haalbaarheid en vervolgens werken we een functioneel ontwerp uit. Concreet doen we dit op basis van energieanalyses, technisch basisontwerp (incl. netaansluiting en ATO), businesscase, juridische uitwerking, contractuele uitwerking en een basisontwerp vergunning (incl. veiligheid en verzekerbaarheid).

Inrichten klantstation + MS-veld waarop de MS/LS-trafo van de batterij kan worden aangesloten:

Belangrijk technisch aandachtspunt is ook de beschikbare en optimale aansluitcapaciteit op het inkoopstation i.c.m. de zon- en/of wind-asset:

  • Bij kleine zonne-en windparken is geen bestaand klantstation met MS-verdeler beschikbaar
  • Bij grote (>10MW) wel, waarbij vaak vrije MS-velden beschikbaar zijn voor kostenefficiënte koppeling

Belangrijk juridisch en contractueel aandachtspunt is de manier waarop de batterij kan worden aangesloten op de bestaande PV-asset. In de regel is ‘cable pooling + MLOEA’ de way to go. Juridisch staat het batterijsysteem meestal los van het zonne- of windpark. Cable pooling + MLOEA is in de regel nodig, incl. goede afspraken met eigenaar zonne-of windpark (cable pooling agreement).

Uitvoering project

Het functioneel ontwerp maakt concreet hoe de verschillende assets technisch, financieel en juridisch optimaal gerealiseerd kunnen worden. Parallel zijn de processen met de gemeente, omgevingsdienst, veiligheidsregio en netbeheerder gelopen om de vergunning en netaansluiting veilig te stellen i.c.m. de juiste eisen en contractuele afspraken (capaciteitsbeperkend contract, geluidseisen, PGS37-1, etc.).

Een EOS bij een bestaand parkcis vaak kansrijk, indien haalbaar zetten we de volgende stappen:

1.Locatie c.q. grondpositie contracteren

2.Vergunning dan wel milieumelding regelen

3.Inrichten cable pooling overeenkomst met SPV windpark

4.Gecontracteerd afnamevermogen (eventueel via alternatieve transport overeenkomst of CBC)

5.Inkoop- en partnerschapselectie

6.Ondersteuning bij financiering

7.Realisatiebegeleiding

Enerzien is nu betrokken bij meerdere inkoop- en realisatietrajecten en als consultant richting de financierende partij om het project tot financial close te krijgen.

Over Enerzien

Wij zijn Enerzien, dé onafhankelijk architect van een slim energiesysteem. Wij geloven in een decentraal en duurzaam energiesysteem waar vraag en aanbod naadloos samenkomen in een evenwichtige, technisch geavanceerde infrastructuur. Met een gepassioneerd en gedreven team met de beste consultants, engineers en projectmanagers bedenken én realiseren wij een technisch en financieel optimaal energiesysteem.

Vanuit een onafhankelijke positie begeleiden en adviseren wij vastgoedeigenaren, bedrijven en ontwikkelaars bij de energietransitie. Wij zijn aanpakkers met een gedegen energietechnische achtergrond en een brede scope van interesse. Wij hebben vier focusgebieden: energie-opwek, -opslag, het elektriciteitsnet (netcongestie) en energy hubs.

Neem contact op

Blijf op de hoogte

Gerelateerde blogs