Terug naar het overzicht

Haalbaarheidsstudie en vervolg energy hub Gelderland Liander

 

Het vraagstuk:

Bedrijven- en industrieterreinen zijn hard op zoek naar oplossingen om slimmer om te gaan met netcongestie. Dit is de voornaamste drijfveer van energy hubs: het lokaal slim gebruiken van netinfrastructuur door opwek, afname en opslag goed op elkaar af te stemmen.

Het ontwikkelbedrijf in deze regio heeft Enerzien de vraag gesteld om inzicht te bieden in de techno-economische haalbaarheid van een energy hub, in de elektriciteitsprofielen en in de congestiesituatie. Hiervoor biedt Enerzien de juiste technische kennis, er op het juiste kennisniveau contact wordt gezocht met de netbeheerder om verder inzicht te krijgen in de netcongestie situatie, mogelijkheden van een groeps-TO en de ‘collectieve ruimte’ die hierdoor kan ontstaan. Vanuit dit inzicht wordt vervolgens gekeken naar individuele en collectieve oplossingen.

Aanpak:

Wat wij in de praktijk zien is dat ‘coalition of de willing’, oftewel een georganiseerd en geïnspireerd bedrijventerrein, dat wil doen in plaats van praten, erg belangrijk is. En uiteraard is een integrale energy hub-aanpak vanuit een systeemarchitect met de juiste (energie-)technische, financiële en juridische kennis cruciaal om vanuit de plannenmakerij ook echt in de (technische en financiële) realisatiefase te komen.

Samen met het refionale ontwikkelbedrijf, de gemeente en de omgevingsdienst heeft Enerzien de quickscan/haalbaarheidsstudie voor een energy hub uitgevoerd. Dit traject bestond in hoofdlijnen uit:

 • Ophalen van relevante data bij de bedrijven (grootverbruikers) door middel van interviews en meetgegevens.
 • Voeren van interviews en gesprekken met de bedrijven (grootverbruikers).
 • Opstellen van toekomstige elektrificatiebehoeften.
 • Analyse netstructuur voor zowel hoogspanning (TenneT) als middenspanning (Liander).
 • Status congestie (huidige knelpunten en perspectief) in de infrastructuur van zowel TenneT als Liander.
 • Analyse historische en toekomstige elektriciteitsconsumptie- en profielen (o.b.v. kwartierwaarden 2023 en input uit interviews) van grootverbruikers.
 • Analyse en verwerking van de real-time data in een online monitoring- en voorspellingsportal/digital twin.
 • Simuleren van de invloed van de mogelijke oplossingen (batterij-opslag, aansturing EV-laadpalen en zon-PV, inpassing groeps-TO) op de elektriciteitsprofielen van de energy hub.
 • Uitwerken collectieve mogelijkheden/oplossingsrichtingen t.b.v. invullen behoeftes en verduurzaming voor het collectief.
 • Individuele mogelijkheden voor ondernemers individueel.

Conclusies en concreet vervolg

Uit de haalbaarheidsstudie bleek dat de behoefte van gemeente en ondernemers tweeledig was: het faciliteren van nieuwe food- en maakbedrijven en het faciliteren van de collectieve ontwikkeling van een zonnepark van circa 5MWp.

Dit leidt tot 3 concrete vervolgtrajecten:

 1. De koppeling van een deel van het collectieve zonnepark op een bestaande grootverbruiker via een directe lijn-constructie.
 2. De koppeling van het resterende deel van het collectieve zonnepark via cable pooling op een bestaande grootverbruiker en een tweetal nieuwe vestigers via cable pooling.
 3. De koppeling van het resterende deel van het collectieve zonnepark op één van de twee MS-strengen vanaf het MS-onderstation van Liander via een groepscontract met Liander.

Over Enerzien

Wij zijn Enerzien, dé onafhankelijk architect van een slim energiesysteem. Wij geloven in een decentraal en duurzaam energiesysteem waar vraag en aanbod naadloos samenkomen in een evenwichtige, technisch geavanceerde infrastructuur. Met een gepassioneerd en gedreven team met de beste consultants, engineers en projectmanagers bedenken én realiseren wij een technisch en financieel optimaal energiesysteem.

Vanuit een onafhankelijke positie begeleiden en adviseren wij vastgoedeigenaren, bedrijven en ontwikkelaars bij de energietransitie. Wij zijn aanpakkers met een gedegen energietechnische achtergrond en een brede scope van interesse. Wij hebben vier focusgebieden: energie-opwek, -opslag, het elektriciteitsnet (netcongestie) en energy hubs.

Neem contact op

Blijf op de hoogte

Gerelateerde blogs