Terug naar het overzicht

Energiehub: Eerste opzet groepscontract industriegebied Beverwijk

 

Het vraagstuk:

Beverwijk Business Docks (BBD) is een bedrijventerrein met ongeveer 1.000 bedrijven en 6.650 banen. Deze bedrijven hebben duurzaamheidsambities, maar worden geconfronteerd met een knelpunt: netcongestie. De problematiek rondom netcongestie zal almaar groter worden, en in welke mate, is door Enerzien uitgezocht. Daarnaast is concreet inzicht gegeven voor welke cluster(s) van bedrijven een collectieve groepstransportovereenkomst een interessante oplossing kan zijn.

Aanpak:

De volgende aanpak is op dit uitdagende vraagstuk toegepast:

 1. Activeren en creëren bewustwording van bedrijven i.s.m. bedrijfsvereniging, omgevingsdienst en gemeente. Inventarisatie van de groei en verdere elektrificatie behoefte.
 2. Inventarisatie van de bestaande elektriciteitsinfrastructuur en netcongestieproblematiek en definiëren van bedrijfsclusters
 3.  Verzamelen uur en kwartierverbruiksdata van een representatief aantal individuele bedrijven (85 grootverbruikers).
 4. Simuleren van het huidige en toekomstige energieverbruik.
 5. Bepalen van de achter de meter oplossingen.
 6. Opzetten van collectieve oplossingen per cluster van bedrijven en het simuleren van de effecten op de congestieproblematiek.
 7. Delen resultaten met ondernemers en verder intensifiëren van de gesprekken met Liander.

Gedefinieerde clusters o.b.v. de elektriciteitsnet architectuur

Resultaat:

Het onderzoek identificeerde dat netcongestie voor afname het gevolg is van beperkingen van de middenspanningsbekabeling, met daarbij vollopende onderstations op Hoogspannings/middenspanningsniveau. De netcongestie treedt tot minimaal 2028-30 op, aldus het meest recente investeringsplan van Liander. Dit betekent dat oplossingen op middenspanningsniveau moeten worden gezocht.

Het onderzoek identificeert vier middenspanningsclusters binnen BBD waar collectieve oplossingen mogelijk zijn voor grootverbruikers die hierop aangesloten zijn. Oplossingsrichtingen verschillen per cluster maar zijn onder andere:

 •  Het opzetten van een energy hub o.b.v. een groeps-transportovereenkomst voor één van de gedefinieerde clusters
 • Het opzetten van een mobility hub t.b.v. E-trucks en revitalisatie en elektrificatie havengebied
 • Voorbereidingen ontwikkeling grootschalig batterijsysteem (10MW/20MWh). Dit om (1) ervoor te zorgen voor voldoende
  flexibel regelvermogen op onderstation-niveau

Daarnaast zijn diverse individuele oplossingen geschetst voor bedrijven met urgente problematiek.

Over Enerzien

Wij zijn Enerzien, dé onafhankelijk architect van een slim energiesysteem. Wij geloven in een decentraal en duurzaam energiesysteem waar vraag en aanbod naadloos samenkomen in een evenwichtige, technisch geavanceerde infrastructuur. Met een gepassioneerd en gedreven team met de beste consultants, engineers en projectmanagers bedenken én realiseren wij een technisch en financieel optimaal energiesysteem.

Vanuit een onafhankelijke positie begeleiden en adviseren wij vastgoedeigenaren, bedrijven en ontwikkelaars bij de energietransitie. Wij zijn aanpakkers met een gedegen energietechnische achtergrond en een brede scope van interesse. Wij hebben vier focusgebieden: energie-opwek, -opslag, het elektriciteitsnet (netcongestie) en energy hubs.

Neem contact op

Blijf op de hoogte

Gerelateerde blogs