Terug naar het overzicht

E-mobility: een smart grid, laadplein en solar carport met HBE’s voor autodealer

 

Het vraagstuk:

Een importeur en dealer van elektrische auto’s heeft 7.000m2 aan parkeerruimte t.b.v. E-mobility, en voorziet een verdere groei in de toekomst. Met de huidige laadbehoefte en de toekomstige ambities veranderen de energiebehoefte en benodigde infrastructuur van deze locatie. Daarnaast is er congestie in het gebied wat verhoging van het gecontracteerde vermogen beperkt. De dealer wil het op- en bijladen van de auto’s zo duurzaam mogelijk te doen, middels eigen PV-opwek op locatie.

Enerzien is gevraagd om de technische en financiële haalbaarheid te onderzoeken van deze E-mobility hub waaronder.:

 • Effecten van de toekomstige E-mobility laadbehoefte op de benodigde elektrische vermogens op locatie
 • Kansen voor energieopwekking, zowel op kantoordaken als solarcarports
 • Optimalisatie eigengebruik zonne-energie voor de generatie van HBE’s
 • Potentie batterij-opslag autobatterijen, zowel stationair als het bi-directioneel inzetten t.b.v. onbalans en elektriciteitsmarkten
 • Demand side management (middels opslag) om verbruikspieken te verminderen
 • Inzicht in de congestieproblematiek en mogelijkheden energie management systeem (EMS, smart grid) oplossingen
 • Businesscase en subsidie mogelijkheden

Resultaat:

Uit deze studie en marktverkenning is een projectvoorstel uitgewerkt in de vorm van een meerjaren investeringsplan. Vanuit hier gaat Enerzien in de komende jaren gefaseerd de verdere marktverkenningen, realisatietrajecten en exploitatie van het slimme eleketriciteitssysteem begeleiden.

Met de E-mobility hub wordt de volledige potentie van lokale opwek en E-mobility achter één 3*80A aansluiting benut. In ons uitgewerkte concept:

 • Staan de batterij en de flexibele laadvraag van E-mobility centraal
 • Wordt de zonne-energie van de solarcarports en het zonnedak optimaal geïntegreerd met E-mobility (t.b.v. de creatie van HBE’s)
 • Software-systeem (EMS) is primair nodig om netaansluiting niet te overschrijden
  • Bij teveel PV-productie wordt zonne-energie in batterij opgeslagen
  • Bij een E-vraag groter dan netaansluiting levert de batterij energie aan het interne net
  • Wanneer de batterij leeg is wordt de PV-opwek of de E-afname gereduceerd
 • Optimalisatie energie inkoop door laadgebruik aan te passen op uur en of kwartier elektriciteitsprijzen
 • Vanaf 2025: bi-directioneel laden E-mobility

 Toegevoegde waarde Enerzien:

 1. Vanuit onze technische kennis en modellen zijn we in staat geweest om snel een overzicht en voorspelling te doen van toekomstige elektriciteitsbehoeftes en de technische haalbaarheid hiervan achter een (te) kleine netaansluiting
 2. Vanuit onze kennis van de markt en verdienmodellen van batterij-opslag en HBE’s zijn we tot een haalbare businesscase gekomen
 3. Vanuit onze ervaring met slimme energie systemen hebben we een technisch haalbaar concept ontworpen voor een slim laadplein + energiemanagement systeem (EMS) ter aansturing van opwekking, verbruik en opslag binnen de beperkte net-infrastructuur
 4. We hebben deze complexe, technische uitwerking concreet en overzichtelijk gepresenteerd in een meerjaren investeringsplan met duidelijke strategie om iedere stap te realiseren. Daarbij hebben we gefocust op de no-regret maatregelen en de volgorde om uiteindelijk een integraal energiesysteem te bereiken tussen 2025 en 2030.

 

Over Enerzien

Wij zijn Enerzien, dé onafhankelijk architect van een slim energiesysteem. Wij geloven in een decentraal en duurzaam energiesysteem waar vraag en aanbod naadloos samenkomen in een evenwichtige, technisch geavanceerde infrastructuur. Met een gepassioneerd en gedreven team met de beste consultants, engineers en projectmanagers bedenken én realiseren wij een technisch en financieel optimaal energiesysteem.

Vanuit een onafhankelijke positie begeleiden en adviseren wij vastgoedeigenaren, bedrijven en ontwikkelaars bij de energietransitie. Wij zijn aanpakkers met een gedegen energietechnische achtergrond en een brede scope van interesse. Wij hebben vier focusgebieden: energie-opwek, -opslag, het elektriciteitsnet (netcongestie) en energy hubs.

Neem contact op

Blijf op de hoogte

Gerelateerde blogs