Terug naar het overzicht

1MWp zon en een nieuwe transformator bij een distributiecentrum

 

Introductie

Door wet- en regelgeving staat verduurzaming van vastgoed veelal centraal. Zo gebeurt dit ook in een pand waarin de huurder een distributiecentrum met eigen slagerij en bakkerij huisvest. Dankzij nauw contact tussen de huurder en verhuurder, is de samenwerking voor de realisatie van een zonnedak snel tot stand gekomen. Enerzien werd benaderd voor advies, waarbij diverse vraagstukken aan bod kwamen: wat is de optimale grootte van het zonnedak? Welke huurprijs is redelijk richting de huurder? En hoe kan het technisch worden geïntegreerd, ook met het oog op onze verder elektrificatieplannen?

Aanpak

Naast het streven naar verduurzaming is er vroegtijdig in het proces aandacht besteed aan de toekomstplannen van zowel de vastgoedbeheerder als de huurder. Hieruit bleek al snel dat naast het installeren van een fotovoltaïsch (PV)-systeem, er ook vraagstukken rondom elektrificatie in de nabije toekomst spelen. Daarom is besloten een plan op te stellen om voor te bereiden op alle toekomstige plannen. Hierom is besloten een nieuwe transformator aan de westkant van het pand te plaatsen, waaraan de omvormers van de zonnepanelen direct kunnen worden gekoppeld. Vervolgens is een offerte-aanvraag uitgezet bij verschillende PV-installateurs, en is een offerte aangevraagd bij een partij voor de plaatsing van de nieuwe transformator.

Haalbaarheidstraject en voorbereiding

De klant heeft een duidelijke wens tot verduurzaming van het vastgoed. Dankzij het goede contact en de mogelijkheid tot directe afname van zonnestroom, stemde de huurder van het pand in met deze verduurzamingsinspanningen. Enerzien heeft een tweetal speerpunten om de haalbaarheid en voorbereiding van dit traject zo goed en efficiënt mogelijk te begeleiden:

  • Analyse van het huidige en inschatting van het toekomstige energieverbruiksprofiel om de optimale omvang van het zonnedak te bepalen
  • Pre-engineering; met daarin het grotere plaatje meegenomen
    • Opstellen van een Programma van Eisen (PvE) voor de offerte uitvraag van de PV-installateur en selectie van de geschikte installateur
    • Pre-engineering en uitvraag van benodigde transformator
    • Constructieve goedkeuring voor plaatsing en hijsplan

Na evaluatie van offertes van drie PV-installateurs is een keuze gemaakt op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding. De geselecteerde PV-installateur heeft overeenstemming bereikt met de vastgoedbeheerder en de offerte is goedgekeurd, waarna de plannen en voorbereidingen voor de uitvoering van het project zijn gestart.

Uitvoering project

De voorbereiding en uitvoering

van het project zijn naadloos op elkaar afgestemd. Tussen deze fasen is een eerste bouwvergadering gepland, waar alle voorlopige plannen definitief worden gemaakt en een locatiebezoek plaatsvindt om de haalbaarheid te controleren. In de uitvoeringsfase heeft Enerzien een tweetal speerpunten om dit traject zo goed en efficiënt mogelijk te laten verlopen:

  • Projectbegeleiding: de juiste partijen bij elkaar brengen en zorgen voor afstemming van planningen. Dit dient met name het doel om de opdrachtgever geheel te ontzorgen en te handhaven op de gemaakte afspraken.
  • Technische controle: nalopen van de uitvoering van de PV-installateur. Denk hierbij aan het volgen van het legplan, plaatsing van de omvormers, en het stringplan.

Na de laatste bouwvergadering kan de bouw op de afgesproken datum van start gaan. Dit omvat typisch het hijsen en verdelen van materialen over het dak, waarvoor in overleg met de constructeur een plan is opgesteld. Gedurende de weken worden het onderstel geplaatst, strings getrokken en panelen bevestigd en aangesloten. Later volgt de installatie en aansluiting van de omvormers, waarbij de AC-installateur ter plaatse zorgt voor de AC-technische aansluiting. Parallel hieraan is een offerte-aanvraag gedaan voor de plaatsing van een geschikte transformator, waarbij rekening is gehouden met toekomstige uitbreidingsplannen. Enerzien coördineert het proces met de partij die de transformator plaatst en faciliteert de communicatie met de huurder om eventuele verstoringen van de bedrijfsactiviteiten tot een minimum te beperken. Tevens biedt Enerzien controle op de bouw van het PV-systeem, inclusief het legplan, de omvormers en het stringplan, om mogelijke afwijkingen tijdig te signaleren en aan te pakken.

 

 


   

 

 

 

 

 

Over Enerzien

Wij zijn Enerzien, dé onafhankelijk architect van een slim energiesysteem. Wij geloven in een decentraal en duurzaam energiesysteem waar vraag en aanbod naadloos samenkomen in een evenwichtige, technisch geavanceerde infrastructuur. Met een gepassioneerd en gedreven team met de beste consultants, engineers en projectmanagers bedenken én realiseren wij een technisch en financieel optimaal energiesysteem.

Vanuit een onafhankelijke positie begeleiden en adviseren wij vastgoedeigenaren, bedrijven en ontwikkelaars bij de energietransitie. Wij zijn aanpakkers met een gedegen energietechnische achtergrond en een brede scope van interesse. Wij hebben vier focusgebieden: energie-opwek, -opslag, het elektriciteitsnet (netcongestie) en energy hubs.

Neem contact op

Blijf op de hoogte

Gerelateerde blogs