Energy Hubs

Maken de stap naar gedeelde energiebronnen makkelijker

Netcongestie oplossen door opwek, afname, opslag en infrastructuur slim op elkaar af te stemmen

Hoe we dat doen?

Bedrijven- en industrieterreinen zijn hard op zoek naar oplossingen om slimmer om te gaan met netcongestie en om lokaal opgewekte energie ook lokaal te gebruiken. Enerzien was en is bij veel slimme energiesystemen betrokken waar dit achter de meter (via cable pooling, directe lijn of MLOEA) of via een GDS wordt gedaan.

Slim energie-syteem

Lokaal slim gebruiken van netinfrastructuur door opwek, afname en opslag goed op elkaar af te stemmen.

Onafhankelijk advies

Onze adviezen zijn net zo stevig als onze energie technische achtergrond. Praktisch, no-nonsense en altijd in het belang van jou. Waarbij betrouwbaarheid en realiteitszin vooropstaan. Om vanuit de plannenmakerij ook echt in de realisatiefase te komen.

Pragmatisch zijn en snelheid maken

Van ontwerp tot uitvoering, van projectmanagement tot exploitatie: focus op technische en financiële haalbaarheid en ontwerp, met oog voor organisatorische aspecten.

inzicht en perspectief

Heldere route naar slimmer energie-systeem

Bij Enerzien begrijpen we waarom de meeste energy hubs in Nederland niet verder komen dan de begin- en haalbaarheidsfase. Het vereist een complexe mix van technische, financiële en juridische expertise om deze projecten van de grond te krijgen. Zonder deze essentiële basis is het moeilijk om van plan naar uitvoering te gaan.

Daarom werken we samen met gemeenten, parkmanagement en externe partijen om bedrijventerreinen te transformeren. Onze inzichten en realistische voorstellen creëren niet alleen nieuwe mogelijkheden, maar zetten ook aan tot actie. Met Enerzien wordt de stap van idee naar implementatie een helder en haalbaar pad.

Onafhankelijk systeemarchitect

Concrete technische en financieel uitgewerkte oplossingen

Net als jij, hechten we veel waarde aan het daadwerkelijk realiseren van plannen. Daarom leggen we de focus op ons specialisme in energietechniek, zodat we pragmatische en concrete ontwerpen kunnen leveren. Ons doel: snel en effectief handelen.

Energieanalyse
door historische en toekomstige energieprofielen te simuleren en bedrijven te interviewen. We brengen de net- en congestiesituaties gedetailleerd in kaart en ontwikkelen zowel collectieve als individuele oplossingen.
Functioneel Ontwerp
waarin we concreet de technische en juridische mogelijkheden uitwerken en richting inkoop en realisatie brengen.
Spreken de taal
van de netbeheerder en faciliteren deze om snel stappen te kunnen zetten.

Naar een slim energiesysteem

1

helder en haalbaar pad

Onze inzichten en realistische voorstellen creëren niet alleen nieuwe mogelijkheden, maar zetten ook aan tot actie. Dus niet alleen inzicht en perspectief, maar stappen maken.

2

Grenzen huidige energie netwerk verleggen.

Deze gezamenlijke aanpak maakt het delen van piekbelastingen en collectieve investeringen in duurzame oplossingen, zoals zonne-energie en batterijopslag, mogelijk. Het faciliteert ook de creatie van slimme laadpleinen voor elektrische voertuigen, cruciaal voor de elektrificatie van het bedrijfsleven.

3

Klaar voor de toekomst.

Bedrijven moeten niet alleen nadenken over hun huidige energiebehoeften, maar ook anticiperen op toekomstige ontwikkelingen. Dit betekent investeren in duurzame energieoplossingen en infrastructuur die op de lange termijn rendabel zijn.

Laat je inspireren door andere energyhub oplossingen.

Zo wijzen we energyhubs de weg rondom netcongestie, zonnepanelen, batterijopslag en elektrificatie.

Batterijsysteem: elektriciteitshandel en stabiliseren elektriciteitsnet

Het vraagstuk: Woningcorporatie Parteon heeft bij zijn hoofdkantoor een grootverbruikers aansluiting. Binnen haar vastgoedbezit loopt men op diverse plekken tegen…

Klinkt goed

Een vol elektriciteitsnet: Diverse oplossingen in de provincie Drenthe

Het vraagstuk: De provincie Drenthe helpt ondernemers die door het volle elektriciteitsnet over hun aansluitcapaciteit gaan of niet aan het…

Klinkt goed

Grote zonnepaneelinstallatie: Begeleiding van subsidie, inkoop tot oplevering

Het vraagstuk: Als grote dak eigenaar heeft Pronk Groenten een fruit een grote potentie voor zonnepanelen. Daarnaast heeft men door…

Klinkt goed

Weten wat wel en niet werkt voor je volgende energieproject?

Nieuwsgierig naar onze succesvolle begeleiding van netcongestie-vraagstukken en slimme energieprojecten?

Veelgestelde vragen.

Stel al je vragen over opwek, opslag en congestie uitdagingen. We staan klaar om je te helpen!

Wat maakt werken met jullie anders?

Bij Enerzien onderscheiden we ons door een combinatie van diepgaande energietechnische expertise, proactieve aanpak en een brede scope van interesse. Wat werken met ons uniek maakt, is onze gedegen energie-technische en financieële achtergrond en ruime ervaring bij gerealiseerde assets. Dit zijn bijvoorbeeld zonneparken, batterijopslagsystemen, snellaadpleinen of combinaties hiervan. We bieden niet alleen gedegen kennis en ervaring in de energiebranche, maar dragen daarmee ook bij aan de inrichting van een gedecentraliseerd, duurzaam energiesysteem. Daarnaast opereren we 100% onafhankelijk en stellen de belangen van onze opdrachtgevers altijd voorop.

Welke diensten leveren jullie nu precies?

Alllereerst vind je in ons een (technisch) consultant en integraal projectmanager. Via een quickscan en functioneel ontwerp bepalen we de haalbaarheid en systeemarchitectuur, selecteren en contracteren we de juiste partners en producten en bereiden we een investeringsbeslissing voor. Met onze duidelijke adviezen en functionele ontwerpen creëren we overzicht en duidelijkheid. Wanneer een project wordt uitgevoerd zorgen wij als projectmanager vanuit de klant ervoor dat hetgeen we bedenken, ook écht wordt gerealiseerd en geëxploiteerd. Eén ding is zeker: projectbegeleiding wordt altijd onderschat. Om problemen tijdens uitvoering te voorkomen is een goede voorbereiding essentieel. Wij kijken holistisch naar het volledige project en zijn in ieder opzicht de spil waar je op kunt bouwen. Van voorbereiding tot realisatie en oplevering zorgen we dat de installatie nauwkeurig wordt gecontroleerd, zowel op techniek als op de afgesproken prestaties.

Hoe werkt jullie haalbaarheidsstudie?

eder vraagstuk doorloopt bij Enerzien dezelfde fases. Wat betreft de haalbaarheidsstudie/quickscan starten we met de probleemverkenning en analyse van verbruik- en opwekgegevens. Volgens werken wij toe naar een haalbare (technische, juridische en contractuele) oplossing inclusief businesscase. Op deze manier krijg je voor een bescheiden investering (circa 3500-5000 euro) goed inzicht in de mogelijkheden en vormt het de basis van het functioneel ontwerp.

Kunnen we klein beginnen

Jazeker! We kunnen altijd een vrijblijvend gesprek hebben over de casus en om kennis te maken. Wanneer er een match is en een concrete behoefte kunnen we voor een bescheiden bedrag een zeer gedegen quickscan uitvoeren (circa 3500-5000 euro) waarin we technisch, financieel, juridisch en contractueel de meest optimale oplossing schetsen. Hier zit ook al een locatiebezoek bij om écht goed zicht op de situatie te krijgen.

Hoe kunnen jullie helpen met elektrificatie

Het technisch, financieel en contractueel slim inrichten van de energiehuishouding wordt randvoorwaardelijk voor bedrijven om in te spelen op elektrificatie, volatiele EPEX- en onbalansprijzen en op netcongestie. Wij begrijpen hoe een integraal energiesysteem werkt, combineren de juiste bouwblokken en weten met wie wij dit kunnen realiseren. Dit doen wij via ons stappenplan: quickscan, functioneel ontwerp, inkoop en partnerschapselectie, projectmanagement en third party asset management.

Van initiatie naar realisatie

Van initiatie naar technisch, financieel en contractueel haalbare oplossingen

Een integrale energy hub-aanpak

Systeemarchitect met de juiste technische, financiële en juridische basis

Bedrijven- en industrieterreinen zijn hard op zoek naar oplossingen om slimmer om te gaan met netcongestie en om lokaal opgewekte energie ook lokaal te gebruiken. Een Energy Hub is een concept waarbij partijen aansluiting-overstijgend (duurzame) opwek, vraag en opslag slim integreren binnen de (elektrische) infrastructuur.  Dit is de voornaamste drijfveer van energy hubs: het lokaal slim gebruiken van netinfrastructuur door opwek, afname en opslag goed op elkaar af te stemmen.

Het nut en de noodzaak van energy hub is niet nieuw. Enerzien was en is bij veel slimme energiesystemen betrokken waar dit achter de meter (via cable pooling, directe lijn of MLOEA) of via een GDS wordt gedaan. Wat wel nieuw is, is de dringende behoefte om het elektriciteitsnet aansluiting-overstijgend in het publieke domein op een ‘slimme’ manier te benutten en zo netcongestie aan te pakken. En hier is een energy hub in potentie een oplossing voor.

In potentie, want op dit moment bevindt Nederland zich wat betreft energy hubs nog vaak in de Initiatiefase (fase 1) en de haalbaarheidsfase (fase 2), maar nog niet in de realisatiefase (fase 3). Helaas blijkt in de praktijk dat gemeenten, bedrijven, netbeheerders en adviseurs/consultants veel moeite hebben om vanuit de initiatiefase naar de gewenste realisatiefase te komen. Oftewel: de uitdaging ligt vaak bij de haalbaarheidsfase en de daaropvolgende vertaling naar concrete acties.

Enerzien gelooft dat een integrale energy hub-aanpak door een systeemarchitect met de juiste (energie-)technische, financiële en juridische basis randvoorwaardelijk is om vanuit de plannenmakerij ook echt in de realisatiefase te komen. Bij Enerzien leggen we de focus op technische en financiële haalbaarheid en ontwerp, met oog voor organisatorische aspecten. Onze aanpak is uniek doordat we prioriteit geven aan concrete oplossingen boven (juridische en organisatorische) rapporten, pragmatisch zijn en snelheid maken.