Terug naar het overzicht

Solar Carports

Veel potentie maar wanneer financieel interessant?

Sinds enkele jaren verschijnen ze af en toe in het straatbeeld: solar carports. Maar zijn ze al financieel interessant?

 
Solar Carports - Kansen

Sinds enkele jaren zie je ze mondjesmaat in het straatbeeld verschijnen: solar carports. Deze zonnepanelen boven parkeerplaatsen bieden veel voordelen. Dubbel grondgebruik, altijd koel parkeren, integratie met laadpalen mogelijk en, niet onbelangrijk, het draagt bij aan het groene, zichtbare imago van een bedrijf of gemeente. De eerste projecten van kleine omvang tot ruim 4 MW zijn gerealiseerd en vele grotere parken zijn in ontwikkeling (hier, hier en hier).

In de regionale energie strategieën (RES) is er volop aandacht voor “zonnepanelen boven parkeerplaats”. Voor heel Noord-Holland verwacht men in 2030 over zo’n 120 hectare (170 GWh) aan solar carports te beschikken. Daarnaast wordt er in deze provincie al aan een subsidieregeling gewerkt. Kortom, genoeg potentie. Maar zijn solar carports op dit moment al financieel interessant?

Nieuwe fabrikanten

Door de ervaringen die zijn opgedaan bij de eerste solar carports zijn de onderconstructies voor solar carports steeds meer doorontwikkeld en gestandaardiseerd. Op basis van eigen observatie is Morren Solar marktleider in Nederland. Maar er zijn ook alternatieven zoals AmperaPort, Mannen van Staal en Europese alternatieven zoals Bluetop. Daarnaast zijn enkele grotere onderconstructie fabrikanten bezig met het ontwikkelen van eigen producten.

Investering

Laten we er niet omheen draaien, zonnepanelen boven parkeerplaatsen zijn relatief duur. Dit geldt zeker voor de kleinere parkeerterreinen van 2.000 tot 5.000 m2. Hier ligt de prijs al snel 60% hoger dan een dakopstelling van vergelijkbare omvang. Bij grotere parkeerterreinen zijn wel beperkte schaalvoordelen te behalen, maar vooralsnog blijven solar carports fors duurder dan veld- of dakopstellingen. De toetreding van nieuwe fabrikanten en de ervaring bij installateurs zorgt er wel voor dat de prijzen naar de toekomst toe zullen dalen.

Daarnaast is de investeringsprijs sterk afhankelijk van de grondsamenstelling voor de benodigde fundatie. Wat verder meespeelt, is of de bestrating en/of het asfalt moet worden aangepast om de solar carport te kunnen plaatsen.

Wat in het nadeel van solar carports werkt, zeker bij toepassing op eigen terrein zoals bij een bedrijf, is dat de elektrische aansluiting om de carports aan te koppelen vaak relatief ver weg is. Dat kan behoorlijke kosten met zich mee brengen.

Solar carport 2

Bron: AmperaPark

Waar liggen de kansen?

Gezien de lage SDE++ subsidies van dit moment en de, nu nog hoge, investeringsprijs zien wij bij zowel kleinere als grotere parkeerterreinen geen haalbare businesscase voor situaties waarbij de solar carports zuiver terugleveren op het net. Voor zeer grote parkeerterreinen (> 5 hectare) waar sprake is van additionele verdiensten, zoals laadinkomsten, is er mogelijk wel een businesscase. Maar ook hierbij geldt dat er eigenlijk aanvullende subsidies en/of inkomsten noodzakelijk zijn om nieuwe initiatieven van de grond te krijgen.

Waar liggen dan op dit moment wel de kansen? Wij zien kansen voor het installeren van solar carports bij bedrijven (industrie, productie of distributiecentra) met een substantieel stroomverbruik overdag en een parkeerterrein van minimaal 2.000 m2. De stroom van de solar carport kan zo direct worden verbruikt. Bij direct verbruik zijn de stroominkomsten substantieel hoger. Het bedrijf hoeft naast de kale energieprijs immers geen energiebelasting, opslag van duurzame energie en transportkosten te betalen. Daarnaast beschikken deze bedrijven al over een relatief grote aansluiting waardoor daar niet in geïnvesteerd hoeft te worden.

Zeker als je als bedrijf toch laadpalen wil gaan installeren liggen er combinatie kansen om de infrastructuur en benodigde aansluitingen te combineren. Een mooi voorbeeld is dit bedrijf, dat zijn gehele parkeerterrein liet bedekken; inclusief laadpaal voorziening.

Daarnaast zijn er bedrijven die graag willen verduurzamen maar waarbij er door verzekeringsvoorwaarden of constructieve beperkingen niet altijd zonnepanelen op het dak mogelijk zijn. Ook voor deze bedrijven zijn solar carports een mooi alternatief.

Wat wij ook zien in de praktijk is dat het groene imago ook een belangrijke overweging is om toch te kiezen voor een solar carport, ondanks dat de businesscase niet direct voldoet aan de eigen rendementsvereisten. Solar carports zijn super zichtbaar waardoor klanten en voorbijgangers direct het groene imago ervaren.

Solar carport 1

Bron: Morren Solar

In de praktijk

Recent hebben wij enkele haalbaarheidsstudies uitgevoerd naar de technische en financiële haalbaarheid van solar carports bij productiebedrijven met een parkeerterrein van tussen de 1.500 en 5.000 m2. In deze gevallen zagen wij terugverdientijden van tussen de 13 en 15 jaar met een IRR rendement over 25 jaar tussen de 5 en 6%. Hierbij is geen rekening gehouden met eventuele aanvullende subsidies zoals innovatie subsidies of toekomstige stimuleringsmaatregelen. Belangrijke kanttekening, alle situaties zijn anders en zeker voor solar carports geldt dat zaken zoals nabijheid van de aansluiting, de ondergrond en het eigenverbruik een groot verschil maken.

Kortom, solar carports bieden een mooie toevoeging aan het oplossingen palet van zonnepanelen op dak, veld en water en zijn in sommige gevallen financieel rendabel. Gezonde rendementen worden niet behaald, maar met de markt die volop in ontwikkeling is en toekomstige subsidies wordt dit wel meer bereikbaar.

Bent je geïnteresseerd geraakt in de toepassing van solar carports en wil je weten wat de kansen zijn voor jouw situatie? Wij van Enerzien geven onafhankelijk advies en kijken graag mee waar de kansen liggen voor zonnepanelen op parkeerplaatsen.

Over Enerzien

Wij zijn Enerzien, dé onafhankelijk architect van een slim energiesysteem. Wij geloven in een decentraal en duurzaam energiesysteem waar vraag en aanbod naadloos samenkomen in een evenwichtige, technisch geavanceerde infrastructuur. Met een gepassioneerd en gedreven team met de beste consultants, engineers en projectmanagers bedenken én realiseren wij een technisch en financieel optimaal energiesysteem.

Vanuit een onafhankelijke positie begeleiden en adviseren wij vastgoedeigenaren, bedrijven en ontwikkelaars bij de energietransitie. Wij zijn aanpakkers met een gedegen energietechnische achtergrond en een brede scope van interesse. Wij hebben vier focusgebieden: energie-opwek, -opslag, het elektriciteitsnet (netcongestie) en energy hubs.

Neem contact op

Blijf op de hoogte

Gerelateerde blogs