Terug naar het overzicht

Het PGMD formulier

Goed voor netkwaliteit maar hoe in te vullen?

Het PGMD-document invullen kan behoorlijk lastig zijn zonder achtergrond in de PV-wereld. Wij staan klaar om je te ondersteunen!

 
PGMD formulier invullen

Nieuwe zonnepanelensystemen groter dan 1 MW worden sinds mei 2021 strenger gecontroleerd of deze voldoen aan de Europe vordering Requirements for Generators (RFG). Deze eisen zijn opgesteld om ervoor te zorgen dat nieuwe installaties geen negatieve impact hebben op het elektriciteitsnet. Op zichzelf is dit een zeer goede ontwikkeling, maar wij zien dat veel klanten moeite hebben om de benodigde bewijslast aan te leveren. Je leest hier onze aanpak bij het aanleveren van de bewijslast en het uitvoeren van de simulaties. Enerzien heeft inmiddels voor een tiental installaties bij verschillende netbeheerders succesvol de bewijslast ingeleverd.

Het Elektriciteitsproductie-eenheid Document

Om aan te tonen dat wordt voldaan aan de RFG-compliance wordt door netbeheerders gevraagd het Elektriciteitsproductie-eenheid Document / Power Generation Module Document (PGMD) in te vullen. Ook moeten de benodigde simulaties op worden gemaakt (link). Het PGMD-document en simulaties zijn voor iemand met beperkte elektrotechnische kennis of achtergrond in de PV wereld lastig te begrijpen. Door netbeheer Nederland is wel een uitleg beschikbaar, maar ook die is vrij technisch van aard.

Het ingevulde formulier moet maximaal 3 maanden voor de geplande datum van ingebruikname worden aangeleverd bij de Netbeheerder. Voldoet een systeem niet aan de technische eisen? Dan geeft de netbeheerder geen toestemming om elektriciteit aan het net te leveren. Te laat inleveren of vertraging bij de goedkeuring kan dus leiden tot significante omzetverliezen. Zonde, want wanneer dit tijdig wordt opgepakt bespaart men veel stress.

Onze aanpak

Onze aanpak voor het aanleveren van de bewijslast en te voldoen aan de RfG compliance staat in onderstaande stappen uitgelegd:

  1. Neem contact op met de relevante netbeheerder om de eisen af te stemmen. Dit is nodig aangezien de eisen en striktheid van de handhaving per netbeheerder kan verschillen. Goed contact met de netbeheerder is dan ook cruciaal om niet een overmaat aan details te hoeven aanleveren.
  2. Vraag de volledige (as-built) oplever/ontwerpdossier inclusief de inbedrijfstellingsrapportages bij de installateur. Het is belangrijk om te weten met welke instellingen het systeem is opgeleverd en met welke trapstand de transformator is/wordt ingesteld. Dit is de basis voor het PGMD document.
  3. Verkrijg de certificaten RFG compliance en testrapporten van de relevante componenten (omvormer en transformator). Deze kunnen worden opgevraagd bij de installateur, importeur of fabrikant. De certificaten zijn nodig om aan te tonen dat de componenten voldoen aan de RFG eisen. Daarnaast staan in de testrapporten reactietijden bij verschillende parameters die weer benodigd zijn bij de simulatie fase. Niet iedere omvormer fabrikant heeft deze certificaten en testrapporten overzichtelijk beschikbaar. Zo hebben SMA, SolarEdge en Huawei (onderstaand) overzichtelijke rapportages, maar is het bij andere fabricaten soms een echte zoektocht om de juiste gegevens te verkrijgen.

    Vraag daarnaast altijd ook de testrapportages behorend bij de certificaten op. De  Nederlandse Netcode kent wat uitzonderingen. De test resultaten voor deze uitzonderingen staan soms enkel vermeld in de bijlages van de testrapportages.
    PGMD formulier 1

  4. Maak de simulatie op. Belangrijk in de bewijslast is wat het effect van de installatie op het net is. Dit effect zal moeten worden gesimuleerd met een ‘Load Flow Simulation’. Denk hier bijvoorbeeld aan het berekenen van het voltage bereik en het blindvermogen op het overdrachtspunt. Aantonen hiervan is belangrijk om de negatieve impact op het elektriciteitsnet te voorkomen. Voor eenvoudige installaties van 1 tot 50 MW, bestaande uit een parallelle structuur: overdrachtspunt – MS-verbinding – MS-installatie – MS verbinding – MS/LS transformator – LS-verbinding – omvormers, kan de BLOS tool worden gebruikt. Dit is een simulatietool, beschikbaar gesteld door de Netbeheerder, om de load flow simulaties in uit te voeren. Voor complexere opstellingen of installaties die afwijken van de eenvoudige installaties zijn dynamische simulaties in software zoals Powerfactory noodzakelijk.PGMD formulier 2
  5. Zijn alle zaken compleet? Dan wordt het PGMD opgemaakt en met bovengenoemde bijlagen opgestuurd naar de netbeheerder.
  6. Wij verifiëren altijd met de netbeheerder of de toegestuurde bewijslast voldoende en akkoord is. Het verschilt sterk per netbeheerder hoe strikt naar het document gekeken wordt en hoe er gehandhaafd wordt.

In het kort

Zoals bovenstaande laat zien, kan het invullen van het PGMD-document en simulaties behoorlijk lastig zijn voor personen zonder achtergrond in de PV-wereld. Voor een grotere ontwikkelaar of EPC-installateur met de juiste kennis is het met de beschikbaar gestelde uitleg goed mogelijk om het formulier in te vullen. Al kost het de eerste paar keer behoorlijk wat tijd om het formulier en de simulaties eigen te maken.

Ons advies is om tijdig te starten met het verzamelen van de informatie zodat maximaal 3 maanden voor de start van de netlevering het formulier is ingeleverd bij de netbeheerder. Zonder goedkeuring kan de netbeheerder levering aan het net niet toestaan.

Besteed je dit proces graag uit of heb je aanvullende hulp nodig? Wij staan klaar om je te ondersteunen!

Over Enerzien

Wij zijn Enerzien, dé onafhankelijk architect van een slim energiesysteem. Wij geloven in een decentraal en duurzaam energiesysteem waar vraag en aanbod naadloos samenkomen in een evenwichtige, technisch geavanceerde infrastructuur. Met een gepassioneerd en gedreven team met de beste consultants, engineers en projectmanagers bedenken én realiseren wij een technisch en financieel optimaal energiesysteem.

Vanuit een onafhankelijke positie begeleiden en adviseren wij vastgoedeigenaren, bedrijven en ontwikkelaars bij de energietransitie. Wij zijn aanpakkers met een gedegen energietechnische achtergrond en een brede scope van interesse. Wij hebben vier focusgebieden: energie-opwek, -opslag, het elektriciteitsnet (netcongestie) en energy hubs.

Neem contact op

Blijf op de hoogte

Gerelateerde blogs